WITAMY NA STRONIE KOŁA PZW "KOLEJARZ"

 

          NASZE BIURO MIEŚCI SIĘ PRZY
          ul. KOŁĄTAJA 32 W BUDYNKU

                      DWORCA PKP

 

 INTERESANTÓW ZAPRASZAMY W KAŻDY

 WTOREK I PIĄTEK W GODZ.  16-18

POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI (PZW)

 

NAJWIĘKSZE STOWARZYSZENIE POLSKICH WĘDKARZY

 

NAJWIĘKSZY WĘDKARSKO-RYBACKI UŻYTKOWNIK WÓD ŚRÓDLĄDOWYCH W POLSCE

K  O  M  U  N  I  K  A  T !!!
                          
   Zarząd  Koła Kolejarz organizuje w dn.2\3.09.2017 na st.Łabędzim w Słupsku W zawodach mogą brać udział również członkowie innych kół.
Wpisowe od zawodnika w wys.35 zł. należy  wpłacić do kol. T.Hamanna
W ramach wpisowego przewidziano dwa posiłki,puchary i medale do 3 miejsca oraz dyplomy do miejsca 6. Łowimy 12h.podzielone na 3 pod tury,po każdej z tur następuje ważenie ryb a następnie wpuszczenie złowionych ryb do łowiska.zawody odbywają się na żywej rybie. Ilość zanęty na jedną pod turę to 3l.zanęty suchej.Wymiar dla Okonia to 15cm. Łowimy zgodnie z przepisami RAPR.Punktacja indywidualna ,waga ryb to ilość pkt. Im więcej pkt.tym wyższe miejsce.Ze względu na ograniczoną pojemność łowiska
obowiązuje kolejność zgłoszeń.Dojazd zawodników na miejsce połowów we własnym zakresie.
                                            H  A  R  M  O  N  O  G  R  A  M
     16,oo    -                  Zbiórka zawodników
     16,oo   -   16,3o       Losowanie oraz otwarcie zawodów
     16,3o   -   18,oo       Przygotowanie do zawodów
     17,3o   -   18,oo       Nęcenie
     18,oo   -   22,oo       I pod tura,ważenie
     22,oo   -    2,oo        II pod tura
       2,oo   -    6,oo        III pod tura
       6,oo   -    6,3o        Ważenie ryb
       6,3o   -    7,oo        Praca komisji
       7,oo   -    7,3o        Ogłoszenie wyników,wręczenie pucharów oraz dyplomów
         ok.8,00  -  Zakończenie imprezy
  ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WPROWADZENIA ZMIAN LUB TEŻ
   ODWOŁANIA IMPREZY Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH OD ORGANIZATORA
                                                                                     ZA ZARZĄD
K  O  M  U  N  I  K  A  T !!!
  Szanowni koledzy! Zarząd Koła Kolejarz organizuje w dn.10.09.217 zawody spławikowe o Puchar Prezesa.Zawody odbędą się na st.Alberta,,Trójka'.
 Wpisowe w wys.20,00zł należy wpłacić do kol T.Hamanna.W ramach wpisowego przewidziano posiłek,za pierwsze trzy miejsca puchary oraz dyplomy do miejsca 6. Ilość zanęty wynosi 5 l-sucha.Zawody odbędą się na żywej rybie,obowiązują przepisy RAPR-u oraz przepisy Trójki-wymiary ryb.Dojazd na łowisko we własnym zakresie.
                                       H   A   R   M   O   N   O   G   R   A   M
   6,oo    -              Zbiórka
   6.oo    -     6,3o  Losowanie oraz otwarcie
   6,30    -     7,3o  Przygotowanie do łowienia
   7,3o    -    7,40  Nęcenie
   7,30    -    11,3o Łowienie
  11,30   -    11,45 Ważenie
  11,45   -    12,15 Praca komisji,posiłek
  12,15   -   Ogłoszenie wyników,wręczenie pucharów i dyplomów,Zakończenie imprezy
  ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WPROWADZENIA ZMIAN W
HARMONOGRAMIE LUB TEŻ ODWOŁANIA IMPREZY Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH OD ORGANIZATORA
                                                                                ZA  ZARZĄD

 UWAGA 

 

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE ODBĘDZIE SIĘ 28.01.2017 r. O GODZINIE 16.00 W SALI ZARZĄDU OKRĘGOWEGO PRZY ULICY 3-GO MAJA 65A                             

       K  O  M  U  N  I  K  A  T
                                                                            SZANOWNI KOLEDZY WĘDKARZE
 
 
                       Zarząd Koła Kolejarz organizuje w dn.4.09.2016r. Towarzyskie Zawody Spławikowe o Puchar Prezesa Koła. Zawody te mają szczególny charakter dla tego,iż jednocześnie wiążą się z 60 rocznicą powstania koła,W związku z tym zawody będą imprezą otwartą,co oznacza iż mogą wząść w nich udział również zawodnicy z innych kół.Ze względu
 na ograniczoną ilość łowiska/30 stanowisk/ -st.Łabędzi w Słupsku -będzie liczyła się kolejność zgłoszeń. Zawody odbędą się jako jedno turowe,zgodnie z RAPR-em oraz zaleceniami ZO Słupsk-3l zanęt gotowej, wymiar Okonia-15cm.Wpisowe w wysokości 25 zł.należy wpłacić do skarbnika koła kol.T.Hamanna tel.600 342 355 W ramach wpisowego przewidziano ciepły posiłek,nagrody,Puchary,medale,dyplomy,Puchar za największą rybę Dojazd na łowisko własny koszt,we własnym zakresie.
-
    H  A  R  M  O  N  O  G  R  A  M

6,oo - ZBIÓRKA

6,oo - 6,30 ZAPISY,LOSOWANIE STANOWISK

6,30 - 6,40 OFICJALNE OTWARCIE ZAWODÓW

6,40 - 7,50 PRZYGOTOWANIE DO WĘDKOWANIA

7,50 – 8,oo NĘCENIE ZANĘTĄ CIĘŻKĄ

8,oo - 12,oo WĘDKOWANIE

12,oo - 12,40 WAŻENIE,PRACA KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ,POSIŁEK

ok 12,40 OGŁOSZENIE WYNIKÓW,WRĘCZENIE PUCHARÓW,MEDALI,DYPLOMÓW NAGRÓD,ZAKOŃCZENIE IMPREZY

 

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WPROWADZENIA ZMIAN W HARMONOGRAMIE LUB TEŻ ODWOŁANIA  ZAWODÓW Z PRZYCZYN NIE ZALEŻNYCH OD ORGANIZATORA

                                                                                      Z A    Z A R Z Ą D

                                K  O  M  U  N  I  K  A  T  ! ! !


          ZARZĄD KOŁA KOLEJARZ organizuje w d.2/3/07/2016 otwarte zawody spławikowe -MARATON NOCNY.Do zawodów dopuszcza się zawodników z innych kół. Ze względu na ograniczoną ilość miejsca na łowisku o dopuszczeniu do udziału ,decyduje kolejność zgłoszeń. Zawody odbędą się na st.Łabędzim w Słupsku.wpisowe w wysokości 30,oozł.należy wpłacić do skarbnika koła kol.T.Hamanna.W ramach wpisowego przewidziano 2 posiłki,puchary oraz dyplomy.Zawody odbędą się na żywej rybie,ilość gotowej zanęty na podturę wynosi 3 l. Wymiar dla okonia-15cm.                                      H  A  R  M  O  N  O  G  R  A  M


      16,oo      -                    Zbiórka
      16,oo      -    16,3o      Losowanie,Otwarcieenia,posiłek
      16,3o      -    17,5o      Przygotowanie do wędkowania
      17,5o      -    18,oo      Nęcenie
      18,oo      -    22,oo      I Podtura
      22,oo      -    23,oo      Ważenie,posiłek
      23,oo      -    03,oo      II Podtura
      03,oo      -    04,oo      Ważenie,posiłek
      04,oo      -    08,oo      III Podtura
      08,oo      -    09,oo      Ważenie,praca komisji,ogłoszenie wyników
      09,oo      -    09,4o      Wręczenie pucharów i dyplomów,zakończenie imprezy

    ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WPROWADZENIA ZMIAN,LUB TEŻ ODWOŁANIA IMPREZY Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH OD ORGANIZATORA


                                                                              Z A  Z A R Z Ą D

                    K O M U N I K A T !!!

Zarząd Koła Kolejarz organizuje w dn.22.05.2016 w m. Ściegnica na j.Lisewo
Spinningowe Mistrzostwa Koła.Zawody odbędą się na żywej rybie zgdnie z
Z Zasadami Sportu Kwalifikowanego.W związku z powyższym łowimy parami
Zawodnik - zawodnik sędzia łowiący,po połowie tury następuje zmiana.
Wpisowe w wysokości 20zl.należy wpłacić do skarbnika kola kol.T.Hamanna.
W ramach wpisowego przewidziano puchary i dyplomy dla pierwszych trzech zawodników,dla wszystkich posiłek i ponoć niezła pogoda do łowienia.
Dojazd na miejsce zbiorki we własnym zakresie.Do punktacji zaliczamy
Szczupaka oraz okonia-wymiar 18cm.

                                   H A R M O N O G R A M!!!5,oo.                     -        Zbiórka
5,oo.     5,3o.       -         Losowanie,otwarcie
5,3o. -   6,oo.       -         Dotarcie na stanowiska
6,oo. -  10,oo.     -          Łowienie
10,oo-  10,3o.     -          Powrót na miejsce zbiorki
10,3o-  11,2o.     -          Praca komisji,posiłek,wręczenie pucharów oraz
                                        dyplomów
      Ok 11,3o.      -         Zakończenie zawodów

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WPROWADZENIA ZMIAN LUB
TEŻ ODWOŁANIA  IMPREZY Z PRZYCZYN NIE ZALEŻNYCH OD ORGANIZATORA


                                               Z A.   Z A R Z A D

                                              K  O  M  U  N  I  K  A  T !!!


    Zarząd Koła Kolejarz organizuje na rz. Łupawie w Sieciach zawody spinningowe,,Pstrąg 2016" Zawody odbędą się na żywej rybie.W związku z powyższym startujemy parami,zawodnik łowiący, sędzia łowiący,po połowie tury następuje zmiana.Wpisowe w wys. 20,00zł. należy wpłacić do skarbnika koła kol. T. Hamanna.W ramach wpisowego dla pierwszych trzech zawodników przewidziano Puchary oraz Dyplomy,posiłek dla wszystkich.Dojazd na miejsce zbiórki we własnym zakresie.Ryba zaliczana do  punktacji-Pstrąg potokowy.


                                        H  A  R  M  O  N  O  G  R  A  M


      6,oo    -                Zbiórka
      6,oo    -  6,3o      Losowanie,otwarcie
      6,30    -  7,00      Dojście na stanowiska
      7,00    -  11,oo      Łowienie
      11,oo  -  11,30      Powrót na miejsce zbiórki
      11,30  -  12,15      Praca komisji,ogłoszenie wyników,wręczenie pucharów i dyplomów  posiłek
      ok 12,15              Zakończenie


          ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WPROWADZENIA ZMIAN,LUB TEŻ  ODWOŁANIA ZAWODÓW Z PRZYCZYN NIE ZALEŻNYCH OD ORGANIZATORA                                                                               Z A  Z A R Z Ą D

                         K O M U N I K A T

 

Zarząd Kola Kolejarz organizuje w dn.17.04.2016 na Potenie, Spławikowe Mistrzostwa Koła. W zawodach mogą wziąć udział członkowie kola,którzy mają opłacone składki za rok 2016.Wpisowe w wysokości 20,00 zł należy wpłacić do skarbnika kola kol.T.Hamanna 600 342 355.
Zawody odbędą się na żywej rybie.Dopuszczona ilość zanęty na turę 4l.Wymiar dla okonia 15,00cm.Łowimy zgodnie z RAPR-em oraz Zasadami Sportu Kwalifikowanego.Dojazd na miejsce zbiorki we własnym zakresie.W ramach wpisowego,przewidziano,posiłek, dyplomy,oraz puchary i medale.

 

                       H  A R M O N O G R A M

6,3o.         -              Zbiórka
6,3o.         -  7,oo.     Otwarcie,losowanie
7,oo.         -  8,oo.     Przygotowanie do łowienia
8,oo.         -  8,1o.     Nęcenie
8,oo.         - 11,oo.    I Tura
11,oo.       - 12,oo.    Przerwa na posiłek, prace komisji
12,oo.       -  12,1o.   Nęcenie
12,oo.       -  15,oo.   II Tura
15,oo.       -  16,oo.   Praca komisji sędziowskiej, ogłoszenie wyników, wręczenie pucharów i dyplomów
   Ok.  16,oo.     -    Zakończenie zawodówORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO PRZEPROWADZENIA ZMIAN LUB ODWOŁANIA ZAWODÓW  Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH OD ORGANIZATORA

                                      Z. A.  Z A R Z A D

 

 

 

                                         O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E ! ! !
Szanowni koledzy,Zarząd Koła Kolejarz organizuje w dn.28.02.2016 Morskie Mistrzostwa Koła. W zawodach ze względu na ograniczoną liczbę miejsc wezmą udział zawodnicy,którzy wpłacą zaliczkę w wys.100,00 zł do kol.Janusza Ogorzelskiego  tel.602 255 628 [w wypadku braku zawodnik przy wyjściu kutra w morze,wpłacona zaliczka -przepada] Pozostałe 60,00zł należy uiścić na zbiórce w dniu wypłynięcia.Wyjście z portu w Ustce,na kutrze AMELIA MAX Zbiórka w dn.28.02.2016 o godz.5,3o-kanał portowy-strona wschodnia-200 m poniżej kapitanatu.Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z Zasadami Sportu Kwalifikowanego. Dla pierwszych trzech zawodników,przewidziano puchary oraz dyplomy.Puchar oraz dyplom przewidziano również za największą rybę.w ramach wpisowego przewidziany również posiłek. Dojazd na miejsce zbiórki we własnym zakresie.Termin zapasowy 13.03.2016
                             H  A  R  M  O  N  O  G  R  A  M  ! ! !
     5,3O                   ZBIÓRKA,LOSOWANIE,OTWARCIE
     6,OO                  WYJŚCIE Z PORTU,PRZYGOTOWANIE DO ŁOWIENIA
     6,OO  -  10,50     ŁOWIENIE I TURA
     10,50  -  11,10     PRZERWA,POSIŁEK ,ZMIANA STANOWISK
     11,10  -  16,00     II TURA
      ok.16,00             PRACA KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ,OGŁOSZENIE WYNIKÓW,WRĘCZENIE  PUCHARÓW I DYPLOMÓW,ZAKOŃCZENIE ZAWODÓW
    ZARZĄD KOŁA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WPROWADZENIA ZMIAN LUB TEŻ ODWOŁANIA ZAWODÓW Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH OD ORGANIZATORA
                                                                              Z A  Z A R Z Ą D
ZAPRASZAMY PO ZNACZKI NA 2016 ROK

                          K  O  M  U  N  I  K  A  T  !!!!!

  Koledzy  Wędkarze! Zarząd koła Kolejarz organizuje w dn 10.01.2016 zawody spinningowe ,,Łosoś 2016".Zawody odbędą się,oo na rzece Słupia w Wodnicy Do punktacji zaliczone będą Łosoś oraz Troć.Wpisowe w wysokości 25 zł.należy wpłacić do skarbnika koła kol. T.Hamanna.W ramach wpisowego przewidziano puchary oraz dyplomy dla pierwszych trzech zawodników oraz ciepła kiełbaska dla wszystkich\jak sobie rozpalicie ognisko\ Dojazd na miejsce zbiórki we własnym zakresie.

                           H  A  R  M  O  N  O  G  R  A  M

    7,30      -            Zbiórka
    7,30    -  7,40    Rejestracja
    7,40    -  7,50    Otwarcie
    7,50    -  8,00    Dojście na stanowiska
    8,oo    -  12,00    Łowienie
  12,00  -  12,3o  Powrót na miejsce zbiórki
  12,3o  -  12,45  Podsumowanie,ogłoszenie wyników
  12,45  -  13,oo  Wręczenie Pucharów i Dyplomów
      ok 13,oo    ZAKOŃCZENIE ZAWODÓW

    ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WPROWADZENIA ZMIAN W HARMONOGRAMIE LUB TEŻ ODWOŁANIA ZAWODÓW Z PRZYCZYN NIE ZALEŻNYCH OD ORGANIZATORA


                                                                        Z A  Z A R Z Ą D

                                        K  O  M  U  N  I  K  A  T !!!

  SZANOWNI KOLEDZY!Zarząd Koła Kolejarz organizuje w dn.4.10.2015r. na
  j.Ścięgnica/Lisewo| Spinningowe Zakończenie Sezonu.Wpisowe w wysokości 20,00 zł należy wpłacić do skarbnika koła kol. T.Hamanna.Zawody odbędą się na żywej rybie.Dojazd na na miejsce zawodów we własnym zakresie.W ramach wpisowego dla pierwszych trzech zawodników przewidziano puchary oraz posiłek dla wszystkich.

                                      H  A  R  M  O  N  O  G  R  A  M

    6,3o    -            Zbiórka     
    6,3o    -  6,4o  -  Rejestracja
    6,4o    -  6,5o  -  Otwarcie
    6,5o    -  7,2o  -  Dojście na miejsce połowów
    7,2o    -  11,2o -  Łowienie
    11,2o  -  11,5o -  Powrót na miejsce zbiórki
    11,5o  -  12,1o -  Praca komisji,ogłoszenie wyników
    12,1o  -  12,5o -  Wręczenie pucharów,posiłek
      ok. 13,oo        -  Zakończenie zawodów

  ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WPROWADZENIA ZMIAN W HARMONOGRAMIE LUB TEŻ ODWOŁANIA ZAWODÓW Z PRZYCZYN NIE ZALEŻNYCH OD ORGANIZATORA

ZA ZARZĄD

                                            O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

Zarząd Koła Kolejarz organizuje w dn.06.09.2015 r. na st. Łabędzim w Słupsku
Spławikowe Zakończenie Sezonu.Wpisowe w wysokości 20 zł.należy wpłacić do
skarbnika koła kol. T. Hamanna tel.600 342 355 Zawody odbędą się na żywej rybie.Wymiar dla okonia-15cm  .Ilość zanęty na 1turę wynosi 3l.+1kg.gliny
W ramach wpisowego przewidziano puchary,dyplomy oraz posiłek
Dojazd na łowisko we własnym zakresie.

                                      H  A  R  M  O  N  O  G  R  A  M

    6,oo  -                Zbiórka zawodników
    6,oo  -  6,15      Rejestracja oraz losowanie
    6,15  -  6,25      Otwarcie
    6,25  -  7,50      Przygotowanie do I tury
    7,50  -  8,00      Nęcenie zanętą ciężką
    8,oo  -  11,00      I tura
  11,oo -  12,oo      Ważenie,praca komisji sędziowskiej,posiłek
  12,00 -  12,50      Przygotowanie do II tury
  12,50 -  13,oo      Nęcenie
  13,oo -  16,oo      II tura
  16,oo -  16,45      Ważenie, praca komisji,ogłoszenie wyników
  16,45 -  17,oo      Wręczenie pucharów i dyplomów
      ok 17,00          Zakończenie zawodów

    ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WPROWADZENIA ZMIAN W HARMONOGRAMIE LUB TEŻ ODWOŁANIA IMPREZY Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH OD ORGANIZATORA.

                                                                                      ZA  ZARZĄD

KOMUNIKAT


KOLEDZY WĘDKARZE! Zarząd Koła Kolejarz organizuje w dn.4/5.07.2015r.w
Słupsku na st.Łabędzim nocne zawody spławikowe pod nazwą ,,Maraton Nocny" Zawody są zawodami otwartymi ,co oznacza możliwość startu członków innych kół.Warunkiem startu jest uiszczenie wpisowego w wys.35 zł.od zawodnika do skarbnika koła kol.T.Hamanna tel.kont.600 342 355.W ramach wpisowego przewidziane są 2 posiłki,3 puchary indywidualne dla zawodników oraz dyplomy do miejsca 6.Po za tym uiszczone składki wędkarskie na rok 2015.  Obowiązują aktualne przepisy ARPR-u.Zawody odbędą się na żywej rybie. Obowiązuje wymiar dla Okonia 15-cm.
Ze względu na długość imprezy przewidziane są 3 przerwy na ważenie ryb,
które po zważeniu wracają do łowiska-co oznacza iż są to zawody jednoturowe i jednosektorowe-natomiast wyniki połowów są zapisywane w kartach  indywidualnych zawodników a następnie na końcu sumowane,co określi zajęte miejsce w zawodach na zasadzie 1g.=1pkt.im większa waga tym większa ilość pkt a tym samym wyższe miejsce w zawodach. Obowiązuje max ilość 6l zanęty oraz 3kg gliny na zawodach. Prosimy pamiętać o podręcznym oświetleniu na noc,lampki latarki itp.  Ze względu na określoną pojemność łowiska obowiązuje kolejność zgłoszeń. Dojazd na łowisko we własnym zakresie.

                  H  A  R  M  O  N  O  G  R  A  M

 16oo  -   Zbiórka zawodników - na placyku przy strzelnicy
 16oo  -  16,25  -  Zapisy,losowanie stanowisk
 16,25  -  16,35  -  Otwarcie imprezy
 16,35  -  18oo  -  Przygotowanie do łowienia
 17,50  -  18oo  -  Nęcenie ciężkie
 18oo  -  22oo  -  I  Podtura
 22oo  -  23oo  -  Przerwa na ważenie ryb i posiłek
 23oo  -  03oo  -  II Podtura
 03oo  -  04oo  -  Przerwa na ważenie i posiłek
 04oo  -  08oo  -  III Podtura
 08oo  -  08,45  -  Ważenie,praca komisji sędziowskiej
 08,45  -  09,10  -  Ogłoszenie wyników

 09,10  -  09,30  -  Wręczenie pucharów i dyplomów
 ok 09,30      -  Zakończenie imprezy

W wypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych -burze
z wyładowaniami lub też gwałtowne ulewy zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu zawodników należy natychmiast,odłożyć wędziska i odejść w bezpieczne miejsce z dala od wody-sygnały głosowe będą podawane przez sędziego prowadzącego.


  ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WPROWADZENIA ZMIAN W HARMONOGRAMIE LUB TEŻ ODWOŁANIA IMPREZY Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH OD ORGANIZATORA


                                            Z  A    Z  A  R  Z  Ą  D

                      K  O  M  U  N  I  K  A  T

    Zarząd koła Kolejarz organizuje w dn.07.06.2015 na rz. Łupawie  w m.Żochowo - Muchowe Mistrzostwa Koła.Zawody odbędą się na żywej rybie.Łowimy parami-zawodnik-zawodnik sędzia po połowie czasu następuje zmiana.Wpisowe w wysokości 25 zł. należy wpłacić do skarbnika koła kol.T. Hamanna. Dojazd na miejsce zawodów we własnym zakresie.Punktacja -100 pkt za rybę oraz 20 pkt. za każdy cm ryby.

                           H  A  R  M  O  N  O  G  R  A  M


    7,oo  -              Zbiórka zawodników

    7,oo  -  7,15      Losowanie,Otwarcie

    7,15  -  7,30      Przygotowanie do wędkowania

    7,30  -  8,00      Dotarcie na stanowiska

    8,oo  - 12,oo      Wędkowanie

    10,00      -        Zmiana

    12,00 - 12,30      Powrót

    12,30 - 13,10    Praca komisji sędziowskiej,ogłoszenie wyników,wręczenie pucharów i dyplomów zakończenie


 ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WPROWADZENIA ZMIAN W HARMONOGRAMIE LUB TEŻ ODWOŁANIA ZAWODÓW  Z PRZYCZYN NIE ZALEŻNYCH OD ORGANIZATORA                                                                      Z  A    Z  A  R  Z  Ą  D


                                K  O  M  U  N  I  K  A  T

  Zarząd Koła Kolejarz organizuje w dn.17.05.2015 na j.DOBRA Spinningowe Mistrzostwa Koła. Wpisowe w wysokości 20,00zł. należy wpłacić do skarbnika koła kol.T.Hamanna. Dojazd na miejsce zawodów we własnym zakresie. Do punktacji zaliczany będzie SZCZUPAK-750pkt za wymiar oraz 50pkt za każdy cm ponad wymiar oraz OKOŃ-18 cm i więcej-50 za wymiar,oraz 20pkt za każdy cm ponad.

                              H  A  R  M  O  N  O  G  R  A  M


    6,OO   -             ZBIÓRKA
    6,00    -  6,10     REJESTRACJA
    6,10    - 6,20      0TWARCIE 
    6,20    -6,50       PRZYGOTOWANIE,DOJŚCIE NA STANOWISKA
    6,50    -11,50     ŁOWIENIE
  11,50    -12,20      POWRÓT NA MIEJSCE ZBIÓRKI
  12,,20   -12,35      PRACA KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ
  12,35    -12,45      OGŁOSZENIE WYNIKÓW,WRĘCZENIE PUCHARÓW ORAZ DYPLOMÓW
    OK. 12,45  - ZAKOŃCZENIE IMPREZY


    ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIAN W HARMONOGRAMIE LUB TEŻ ODWOŁANIE IMPREZY Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH OD ORGANIZATORA

                                                                                    ZA  ZARZĄD

             K O M U N I K A T


                                         H  A  R  M  O  N  O  G  R  A  M

 

 

      6,00  -  6,15    Zbiórka,Rejestracja,Losowanie stanowisk
      6,15  -  6,25    Otwarcie,Odprawa
      6,25  -  7,20    Przygotowanie do zawodów
      7,20  -  7,30    Nęcenie
      7,30  -  10,30    I Tura
      10,30  -  11,00  Ważenie,Praca komisji Sędziowskiej,Posiłek
      11,00  -  11,40  Przygotowanie Do II Tury
      11,40  -  11,50  Nęcenie
      11,50  -  14,50  II Tura
      14,50  -  15,30  Ważenie,Praca Komisji Sędziowskiej,Ogłoszenie Wyników,Wręczenie Pucharów  oraz Dyplomów ok 15,30    Zakończenie Zawodów

 

 

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO PRZEPROWADZENIA ZMIAN W HARMONOGRAMIE LUB TEŻ ODWOŁANIA ZAWODÓW Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH OD ORGANIZATORA


                                                                    Z  A    Z  A  R  Z  Ą  D


                                            K  O  M  U  N  I  K  A  T
 

  Szanowni Koledzy!Zarząd Koła Kolejarz organizuje Morskie Mistrzostwa Koła
 w połowach z kutra Zawody odbędą się w Darłowie z jednostki PILOT 55 - 2015.03.08 lub termin zapasowy 2015.03.22 -ZŁOTA RYBKA.Zgłoszeniem jest opłacenie startowego w wysokości 160,00zł. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc liczy się kolejność zgłoszeń-opłat -warunkiem są również opłaty na rok 2015.Prawo startu w zawodach mają wszyscy członkowie koła. Do punktacji będą zaliczane następujące ryby;Łosoś - 60 cm.  Troć - 60 cm,  Dorsz - 38 cm. Dojazd zawodników na miejsce zawodów we własnym zakresie.Kontakt w sprawie zawodów Leszek Sosnowski - 668 478 243 lub Krzysztof Ziniewicz 6047 165.Zawodnikom którzy będą  reprezentować koło na Mistrzostwach Okręgu startowe opłaca koło.

                        H  A  R  M  O  N  O  G  R  A  M


  2015-03-08  Darłówko Wsch.  - Marina - termin główny
  2015-03-22  Darłówko Wsch.  - Marina- termin zapasowy

  6,3o  -            Zbiórka zawodników,oraz otwarcie zawodów

  6,4o  -            Odprawa techniczna oraz losowanie stanowisk

  7,oo - 17,oo -  Zawody/12.oo - zmiana stanowisk,posiłek/

  17,oo -          Zakończenie zawodów,ogłoszenie wyników,wręczenie pucharów oraz

                      dyplomów,powrót do portu

  ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIANY MIEJSCA CZASU LUB TEŻ ODWOŁANIA  TERMINU ZAWODÓW Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH OD ORGANIZATORA.


                                                                                          Z A  Z A R Z Ą D

                                                  SZANOWNI  KOLEDZY


                                             W dn.17.01.2015 r w salce OLK na peronie pierwszym-jak co roku
  odbyło się zebranie sprawozdawcze koła,w którym uczestniczyli członkowie naszego Koła,oraz z ramienia ZO PZW Słupsk,zresztą nasz kolega z Koła Józek Janowski.
  W trakcie spotkania omawiano sprawy dotyczące działalności koła,przedstawiono sprawozdania,przegłosowano,uchwalono parę Uchwał które protokolarnie z dokumentacją
zostaną przekazane do ZO PZW Słupsk.Fotki ze spotkania w galerii

UWAGA ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ZA 2014 ROK ODBĘDZIE SIĘ 17.01.2015 ROKU O GODZ 16 W ŚWIETLICY KOLEJOWEJ NA DWORCU PKP PRZY PERONIE NR 1 SERDECZNIE ZAPRASZAMY

                      UWAGA PIERWSZE ZAWODY W 2015r.

Z POWODU ZŁYCH WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH ZAWODY      PRZENIESIONE NA 25.01.2015


                                          K  O  M  U  N  I  K  A  TSZANOWNI  KOLEDZY!!  ZARZĄD KOŁA KOLEJARZ  organizuje w dniu 25.01.2015 na rz.ŁUPAWA
w m.Smołdzino przy oczyszczalni Towarzyskie Zawody Spinningowe ŁOSOŚ 2015.
Wpisowe w wysokości 25 zł.należy wpłacić do skarbnika  koła kol.T Hamanna.
Dojazd na miejsce zbiórki we własnym zakresie.


                                H  A  R  M  O  N  O  G  R  A  M


  8,oo      -  Zbiórka  oraz otwarcie
  8,oo  - 12,oo  -  Łowienie
  12,oo - 12,3o  -  Powrót na miejsce zbiórki
  12,3o - 13,15  -  Podsumowanie,wręczenie pucharów oraz dyplomów,posiłek
  ok.13,15        -  Zakończenie imprezy


  ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO PRZEPROWADZENIA ZMIAN W HARMONOGRAMIE LUB TEŻ
  ODWOŁANIA IMPREZY Z PRZYCZYN NIE ZALEŻNYCH OD ORGANIZATORA


                              Z A  Z A R Z Ą D